Notariusz Anna Kużelewska


Notariusz Anna Kużelewska jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem zasad etyki zawodowej, czuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności mogą powodować skutki prawne. W zakresie dokonywanych czynności udziela wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień.


Mając na względzie Państwa interes, istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady w zakresie dokonywanych czynności w celu wyboru najlepszego rozwiązania.


Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach niezbędnych do dokonania czynności oraz wysokości opłat notarialnych uzyskać można bezpośrednio w Kancelarii, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.